Kierownik budowy

Mgr inż. Tadeusz Stolarczyk 

 

UPRAWNIENIA BUDOWLANE nr ewidencyjny NB.8386/21/80

 

tel. 602-717-664

 

Posiada przygotowanie zawodowe i uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji:

KIEROWNIKA BUDOWY I ROBÓT W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

KIEROWNIKA BUDOWY

INSPEKTORA NADZORU

 

Możliwość wykonania prac i podjęcia obowiązków Inwestora Zastępczego

 

Kompleksowa realizacja inwestycji

 

Ocenianie i badanie stanu technicznego w zakresie wszelkich budynków i innych budowli