o mnie

dr hab inż. Marcin Karabin – geodeta uprawniony (świadectwo nr 19297)

 

Z wykształcenia jestem geodetą – studia magisterskie ukończyłem na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej w roku 2000.

 

W roku 2005 uzyskałem tytuł doktora nauk technicznych w dziedzinie Geodezji i Kartografii, na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

W roku 2006 uzyskałem uprawnienia zawodowe nr 19297 w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach: „Rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych” oraz „Geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne”. Pozwala mi to na samodzielne wykonywanie prac geodezyjnych obejmujących szeroki zakres (m.in. pełna obsługa geodezyjna procesu budowlanego, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych tj. sądowych, notarialnych itp.).

 

W roku 2014 uzyskałem tytuł doktora habilitowanego nauk technicznych w dziedzinie Geodezji i Kartografii, na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

 

Od 2006r. jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Politechniki Warszawskiej. Z jednostką tą jestem związany od zakończenia studiów. Łączę pracę naukowo-dydaktyczną z praktyką (działalność usługowa).