zakres usług

Firma świadczy usługi w zakresie wykonywania następujących prac:

·         Mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych

 

·         Uzgodnienia projektów sieci i przyłączy w ZUD

 

·         Tyczenie urządzeń podziemnych (sieci, przyłącza)

 

·         Wytyczenia budynków

 

·         Inwentaryzacje powykonawcze sieci i przyłączy

 

·         Inwentaryzacje powykonawcze budynków

 

·         Podziały nieruchomości

 

·         Wznowienia i wyznaczenia granic

 

·         Rozgraniczenia nieruchomości

 

·         Mapy do celów prawnych